Dit is de nieuwe website van Postgeschiedenis-Dordrecht.nl. Deze website is opnieuw opgezet, mede naar aanleidingen die u mij heeft doorgegeven. De nieuwe indeling is wel even wennen. Het menu, nu in grijs staat links van u. Ook dit is anders geïndexeerd. De onderverdeling in jaartallen en brieven overig geven de poststukken weer. De referentie hierbij is voornamelijk de Vellinga catalogus. Overal waar nummering is toegepast is hiervoor de NVPH catalogus gebruikt. Het onderdeel anzichtkaarten is nog aanwezig, echter nieuw zijn de onderdelen reclame, waar reclame poststukken apart zijn weergegeven en nieuw is het onderdeel briefkaarten, dat op dit moment nog in opbouw is. Van de gemeenten die nu een onderdeel van Dordrecht zijn geworden is op dit moment alleen Dubbeldam vermeld. Wieldrecht en De Mijl moeten even wachten tot ik daar ook poststukken van toegevoegd heb. Ik wens u veel plezier met het bekijken.

Om eenvoudiger met u te communiceren is hieronder een mail document ingelast. U kunt dit eenvoudig invullen en op de knop verzenden drukken. Ik ontvang dan uw mail en zal daar op reageren. Waarover kunt u contact opnemen.

1 - Over op en aanmerkingen over deze site, verbeteringen zijn altijd van harte welkom. Hiermee zal zeker in volgende versies rekening gehouden worden.

2 - Heeft u een poststuk, anzichtkaart of briefkaart, van dit verzamelgebied, die u kwijt wil mail mij dan even, en ik neem contact met u op

3 - U heeft mij als particulier of handelaar reeds aan een of meerdere stukken geholpen, kunt u een link in de bovenste grijze balk of onderste gele balk aanbieden. Als tegenprestatie verwacht ik dan wel een leuke prijs voor stukken die u te koop